tekststørrelseindkøbskurv
AllaffigitigutIkinngutinnut ingerlateqqiguk
 

Ilisimatusaat

Albert CM, Campos H, Stampfer MJ, Ridker PM, Manson JE, Willett WC, Ma J.

Blood levels of long-chain n-3 fatty acids and the risk of sudden death.

New England Journal of Medicine 2002;346:1113-1118.

 

 

AMAP Assessment 2002:

Human Health in the Arctic.

Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway, 2003.

 

 

Andersen S.

Greenland medical bibliography.

Nordic Council for Arctic Medical Research Report 1981;29:1-37.

 

 

Arbejdsgruppen under Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd.

Arbejdsmarkedsparters rapport over arbejdsstyrken og arbejdsmiljøforhold.

Arbejdsgruppen under Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd, 2003.

 

 

Arnfjord M, Kristensen B, Skifte TB.

Uønsket graviditet i Nuuk og Aasiaat.

I: Bjerregaard P. (red.). Abort i Grønland. Inussuk - Arktisk forskningsjournal 2001;2:21-45. Også udgivet på grønlandsk.

 

 

Basu AM.

Household influences on childhood mortality: Evidence from historical and recent mortality trends.

Social Biology 1987;34:187-205.

   

Berry JW.

Acculturation and adaptation: Health consequences of culture contact among circumpolar peoples.

Arctic Medical Research 1990;49: 142-150.

 

 

Berry JW, Kim U. Acculturation and mental health. I: Dasen P, Berry JW, Sartorius N (red.).

Health and cross-cultural psychology.

London: Sage, 1988.

 

 

Bertelsen A.

Grønlandsk medicinsk Statistik og Nosografi : Undersøgelser og Erfaringer fra 30 Aars grønlandsk Lægevirksomhed. Bd. I: Grønlands Befolkningsstatistik 1901-30.

Meddelelser om Grønland 1935;117(1).


-------------. Grønlandsk medicinsk Statistik og Nosografi : Undersøgelser og

Erfaringer fra 30 Aars grønlandsk Lægevirksomhed. Bd. II: Sundhedsvilkaarene

i Grønland. Meddelelser om Grønland 1937;117(2).

 

 

-------------.

Grønlandsk medicinsk Statistik og Nosografi : Undersøgelser og Erfaringer fra 30 Aars grønlandsk Lægevirksomhed.

Bd. III: Det sædvanlige grønlandske Sygdomsbillede. Meddelelser om Grønland 1940;117(3).

 

-------------.

Grønlandsk medicinsk Statistik og Nosografi : Undersøgelser og Erfaringer fra 30 Aars grønlandsk Lægevirksomhed.

Bd. IV: Akutte Infektionssygdomme i Grønland. Meddelelser om Grønland 1943;117(4).

 

   

Bjerregaard P.

Validity of Greenlandic mortality statistics.

Arctic Medical Research 1986;42:18-24.

 

 

-------------. Causes of death in Greenland 1968-85. Arctic Medical Research

1988;47:105-123.

 

 

-------------. Fatal accidents in Greenland. Arctic Medical Research 1990a;49:

132-141.


-------------. Geographic variation of mortality in Greenland. Economic and

demographic correlations. Arctic Medical Research 1990b;49:16-24.

 

 

-------------. Disease pattern in Greenland: Studies on morbidity in Upernavik

1979-1980 and mortality in Greenland 1968-1985 [disputats].

Arctic Medical Research 1991;50:(suppl. 4).


Bjerregaard P, Bjerregaard B.

Disease patterns in Upernavik in relation to

housing conditions and social group. Meddelelser om Grønland. Man &

Society 1985;8:1-18.

 

 

Bjerregaard P, Curtis T.

Cultural change and mental health in Greenland: the association of childhood conditions, language, and urbanization with mental health and suicidal thoughts among the Inuit of Greenland.

Social Science & Medicine 2002;54:33-48.

 

 

Bjerregaard P, Curtis T, Borch-Johnsen K, Mulvad G, Becker U, Andersen S, Backer V.

Inuit health in Greenland. A population survey of life style and disease in Greenland and among Inuit living in Denmark.

International Journal of Circumpolar Health 2003;62 (Suppl. 1):1-79.

 

 

Bjerregaard P, Curtis T, Senderovitz F, Christensen U, Pars T.

Levevilkår, livsstil

og helbred i Grønland. København: DIKE, 1995.


Bjerregaard P, Dewailly É, Ayotte P, Pars T, Ferron L, Mulvad G.

Exposure of Inuit in Greenland to organochlorines through the marine diet.

Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2001;62:69-81.

 

 

Bjerregaard P, Hansen JC.
Effects of smoking and marine diet on birthweight in Greenland.

Arctic Medical Research 1996;55:156-164.

 

 

Bjerregaard P, Johansen LG.

Mortality pattern in Greenland. An analysis of potential years of life lost 1968-83.

Arctic Medical Research 1987;46: 71-77.


Bjerregaard P, Johansen P, Mulvad G, Pedersen HS, Hansen JC.

Lead Sources in Human Diet in Greenland.

Environmental Health Perspectives 2004; 112 (i trykken).

 

 

Bjerregaard P, Juel K.

Avoidable deaths in Greenland 1968-85: Variations by region and period.

Arctic Medical Research 1990;49:119-127.

 

 

Bjerregaard P, Kristensen LM, Kiil-Nielsen J, Egelund B, Kollemorten IK.
Provokeret abort i Grønland.

I: Bjerregaard P. (red.). Abort i Grønland. Inussuk - Arktisk forskningsjournal 2001;2:11-20. Også udgivet på grønlandsk.

 

 

Bjerregaard P, Misfeldt J, Kern P, Nielsen I-M.

Toppen af isfjeldet. Børnedødsfald i Grønland 1987-1991.

DIKEs Grønlandsskrifter nr. 1. København: DIKE, 1994.

 

 

Bjerregaard P, Petersen HC, Lynge I, Senderovitz F.

Sygdom og helbred i Grønland.
DIKEs Grønlandsskrifter nr. 7. København: DIKE, 1997.

 

 

Bjerregaard P, Senderovitz F, Ramlau-Hansen L.

Kalaallit Nunaanni inuit peqqinnerlu/ Mennesker og sundhed i Grønland

DIKEs Grønlandsskrifter nr. 2. København: DIKE, 1995.

 

 

Bjerregaard P, Young TK.

The Circumpolar Inuit: health of a population in transition.

København: Munksgaard, 1998.

 

 

Bjerregaard P, Young TK, Hegele RA.

Low incidence of cardiovascular disease among the Inuit - what is the evidence?

Atherosclerosis 2003;166:351-357.

 

 

Björkstén KS, Bjerregaard P, Kripke DF.

Suicides in the midnight sun - a study of seasonality of suicides in West Greenland.

Psychiatry Research (i trykken).


Bosch E, Calafell, Rosser ZH, Nørby S, Lynnerup N, Hurles ME, Jobling MA.

High level of male-biased Scandinavian admixture in Greenland Inuit shown by Y-chromosomal analysis.

Human Genetics 2003;112:353-363.

 

 

Burr ML, Gilbert JF, Holliday RM, Elwood PC, Fehily AM, Rogers S, Sweetnam PM, Deadman NM.

Effects of changes in fat, fish, and fibre intakes on death and myocardial reinfarction: Diet and Reinfarction Trial (DART).

Lancet 1989;ii:757-761.

 

 

Caldwell JC.

Routes to low mortality in poor countries.

Population and Development Review 1986;12:171-220.


Christensen U, Bjerregaard P.

Greenland Medical Bibliography 1970-1995.

DIKEs Grønlandsskrifter nr. 10 København: DIKE, 1997.

 

 

Christensen U, Bjerregaard P, Curtis T.

Sundhedsvæsenet i Grønland - befolkningens brug, tilfredshed og ønsker.

DIKEs Grønlandsskrifter nr. 5. København: DIKE, 1996.

 

 

Curtis T.

Kommunikation mellem læge og patient i Grønland - en kvalitativ undersøgelse af interaktionen mellem parterne i den tolkede konsultationssamtale [ph.d. afhandling].

SIFs Grønlandsskrifter nr. 12. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2001.


Curtis T, Iburg KM, Bjerregaard P.

Familie, børn og sundhed i Grønland.

DIKEs Grønlandsskrifter nr. 9. København: DIKE, 1997.

 

 

Curtis T, Larsen FB, Helweg-Larsen K, Bjerregaard P.

Violence, sexual abuse and health in Greenland.

International Journal of Circumpolar Health 2002a;61:110-122.

 

 

Curtis T, Olesen I, Bjerregaard P.

Notat om det offentliges brug af Qaqiffiit.

København: Statens Institut for Folkesundhed, Afdeling for Grønlandsforskning, 2002b.


Curtis T, Pars T, Bjerregaard P.

The socio-cultural meaning of kalaalimernit, the traditional Greenlandic food. A study combining qualitative and quantitative analyses.

Manuskript, 2004.


Damsgaard M.

Lægemiddelforsyningen til Grønland.

I: Kern P, Cordtz T (red.). Nuna Med '91 - en grønlandsmedicinsk konference. Nuuk: Grønlandsmedicinsk Selskab og Grønlands Lægekredsforening, 1991: 37-39.

 

 

Dewailly É, Blanchet C, Chaumette P.

Diet profi le of circumpolar Inuit.

Québec: GETIC, Université Laval, 2000.

 

Dyerberg J, Bang HO, Hjørne N. Fatty acid composition of the plasma lipids

in Greenland Eskimos. The American Journal of Clinical Nutrition 1975;28:958-966.

   

Embedslægeinstitutionen.
Embedslægeinstitutionens Nyhedsbrev. USI: 2003:1.

 

 

-----------

Årsberetninger 1993-2002.

Nuuk: Embedslægeinstitutionen, 1995-2003.

 

 

Friborg J, Koch A, Stenz F, Wohlfahrt J, Melbye M.

A population-based registry study of infant mortality in the Arctic: Greenland and Denmark, 1973-1997. American Journal of Public Health 2004;94:452-457.


Friborg J, Koch A, Wohlfarht J, Storm HH, Melbye M.

Cancer in Greenlandic Inuit 1973-1997: a cohort study.

International Journal of Cancer 2003;107:1017-1022.

 

 

GISSI-Prevenzione Investigators.

Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction:

results of the GISSI-Prevenzione trial.

Lancet 1999;354:447-455.


Grønlands Statistik.

Grønland 2003 - Kalaallit Nunaat. Statistisk årbog.

Nuuk: Atuagkat, 2003a.

 

 

Grønlands Statistik.

ESPAD 2003. Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1986, 1987 og 1988 i Grønland. Specialpublikation 2003:2.

Nuuk: Grønlands Statistik, 2003b.

 

 

Grønlandskommissionen.

Sundhedsvæsenet, boligbyggeriet og sociale forhold.

København: Grønlandskommissionens Betænkning 4, 1950.

 

 

Hansen JC.

Grønlandsk kost - en miljømedicinsk vurdering.

Inussuk - Arktisk forskningsjournal 2000;2.


Hansen JC, Pedersen HS, Mulvad G.

Fatty acids and antioxidants in the Inuit diet. Their role in ischemic heart disease (IHD) and possible interactions with other dietary factors. A review.

Arctic Medical Research 1994;53:4-17.

 

 

Harvald B.

Genetic epidemiology of Greenland.

Arctic Medical Research 1989;48:171-174.

 

 

Helms P.

Kostundersøgelse i Angmagssalik.

Tusaut 1981;1-2:10-18.

 

 

Henderson A.

Report of the workshop on best practices in suicide prevention and the evaluation of suicide prevention programs in the Arctic.

Iqaluit: Government of Nunavut, 2003.

 

 

Homøe P.

Otitis media in Greenland [disputats].

International Journal of Circumpolar

Health 2001;60 (suppl 2):1-54.

 

 

Iburg KM, Brønnum-Hansen H, Bjerregaard P.

Health expectancy in Greenland.

Scandinavian Journal of Public Health 2001;29:5-12.

 

 

Iburg KM, Kamper-Jørgensen F.

Summary measures of population health. An overview.

Danish Medical Bulletin 2002;49:256-259.

 

 

Iversen L, Kristensen TS, Holstein BE, Due P.

Medicinsk sociologi. Samfund, sundhed og sygdom.

København: Munksgaard Danmark, 2002.

 

 

Juel K.

Betydning af tobak, stort alkoholforbrug og stofmisbrug på dødeligheden i Danmark. Udviklingen gennem 25 år, 1973-1997.

Ugeskrift for Læger 2001;163:4190-4195.

 

 

Jørgensen B, Johansen LG, Roed S, Andersen JF, Nielsen F, Nielsen FK et al.

Voldsulykker i Grønland. Ugeskrift for Læger 1984;146:3398-3401.

 

 

Jørgensen ME, Bjerregaard P, Borch-Johnsen K.

Diabetes and impaired glucose tolerance among the Inuit population of Greenland.

Diabetes Care 2002;25:1766-1771.

 

 

Jørgensen ME, Glümer C, Bjerregaard P, Gyntelberg F, Jørgensen T, Borch-Johnsen K.

Obesity and central fat pattern among Greenland Inuit and a general population of Denmark (Inter99): Relationship to metabolic risk factors.

International Journal of Obesity 2003;27:1507-1515.

 

 

Kamper-Jørgensen F.

Nationale folkesundhedsprogrammer i de nordiske lande.

Ugeskrift for Læger 2004;166:1301-1305.

 

 

Kawachi I, Kennedy BP, Lochner K, Prothrow-Stith D.

Social capital, income inequality, and mortality.

American Journal of Public Health 1997;87:1491-1498.

 

 

Koch A.

A longitudinal community based study of respiratory tract infections in Greenlandic children: disease burden and risk factors [ph.d. afhandling].

København: Statens Serum Institut, 1999.

 

 

Krause T.

Population-based studies on atopy in Greenland [ph.d. afhandling].

København: Statens Serum Institut, 2003.

 

 

Krause TG, Koch A, Friborg J, Poulsen LK, Kristensen B, Melbye M.

Frequency of atopy in the Arctic in 1987 and 1998.

Lancet 2002;360:691-692.

 

 

Kruse M, Helweg-Larsen K.

Kønsforskelle i sygdom og sundhed.

København: Statens Institut for Folkesundhed og Minister for Ligestilling, 2004.

 

 

Kuhnlein HV, Receveur O, Chan HM, Loring E.

Assessment of dietary benefits/risks in Inuit communities.

Montreal: CINE, McGill University, 2000.

 

 

Kystledelsen.

Forslag til strategi for tandplejen.

Nuuk, 2004.


Landslægeembedet.

Sundhedstilstanden i Grønland. Årsberetninger for 1951-1992.

Afløst af Embedslægeinstitutionens årsberetninger.

Nuuk: Landslægeembedet, 1951-1993.

 

 

Langer BCA, Frösner GG, Brunn A von.

Epidemiological study of viral hepatitis types A, B, C, D and E among Inuits in West Greenland.

Journal of Viral Hepatitis 1997;4:339-349.

 

 

Larsen FB.

Kriminaliteten i Grønland.

København: Den Grønlandske Retsvæsenskommission, rapport nr. 7, 2003.

 

 

Laursen K, Lange S, Bjerregaard P.

Sundheds - og behovsprofi l blandt ældre i Qasigiannguit "¿ at være gammel i Qasigiannguit".

Qasigiannguit, 2003. Også udgivet på grønlandsk.

 

 

Leineweber M, Bjerregaard P, Baerveldt C, Voestermans P.

Suicide in a society in transition.

International Journal of Circumpolar Health 2001;60:280-287.

 

 

Lynge I.

Mental disorders and conditions of life in childhood in Greenlanders.

Arctic Medical Research 1995;54:60-67.

 

 

Lynge I.

Psykiske lidelser i det grønlandske samfund [disputats].

Århus: Institut for Psykiatrisk Grundforskning, 2000.

 

 

Lynge I, Munk-Jørgensen P, Pedersen AL, Mulvad G, Bjerregaard P.

Psykisk helbred hos patienter i Grønlands sundhedsvæsen.

SIFs Grønlandsskrifter nr. 15. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

 

 

Marckmann P, Grønbæk M.

Fish consumption and coronary heart disease mortality. A systematic review of prospective cohort studies.

European Journal of Clinical Nutrition 1999;53:585-590.

 

 

Marmot M, Wilkinson RG (red.).

Social determinants of health.

Oxford: Oxford University Press, 1999.

 

 

Marquardt O.

Hvordan og hvornår opstod begreberne kalaalimernit og qallunaamernit?

I: Hansen KG (red.). Kalaalimernit. Rapport fra seminaret Den sociokulturelle og sundhedsmæssige betydning af kalaalimernit 6. og 7. maj 1997 i Nuuk. Inussuk - Arktisk forskningsjournal 1997;1:89-96. Også udgivet på grønlandsk.

 

 

Marquardt O. Kolonitiden.

I: Jakobsen BH, Böcher J, Nielsen N, Guttesen R, Humlum O, Jensen E (red.). Topografi sk Atlas Grønland. København: Reitzel, 2000:56-59.

 

 

Ministry of Health and Social Security.

The Icelandic National Health Plan to the year 2010.

Reykjavik: The Ministry of Health and Social Security, 2004.

 

 

NOMESCO.

Health statistics in the Nordic countries 2001: Helsestatistik for de nordiske lande 2001.

København: Nordisk Medicinalstatistisk Komité (NOMESCO), 66:2003.

 

 

Olsen SF.

Consumption of marine n-3 fatty acids during pregnancy as a possible determinant of birth weight: A review of the current epidemiologic evidence.

Epidemiologic Reviews 1993;15:399-413.

 

 

Otto L.

Folkesundhed.

I: Lund J (red.) Den Store Danske Encyklopædi, bd. 6, p. 503. København: Gyldendal, 1996.

 

 

Pars T.

En kostundersøgelse - foretaget i to nordvestgrønlandske bygder: Saqqaq & Oqaatsut i 1991 [speciale].

Odense Universitet, 1992.

 

 

-------------.

Forbruget af traditionelle grønlandske fødevarer i Vestgrønland [ph.d. afhandling].

SIFs Grønlandsskrifter nr. 11. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2000.

 

 

Roepstorff A.

Den symbolske betydning af kalaalimernit.

I: Hansen KG (red.). Kalaalimernit. Rapport fra seminaret Den sociokulturelle og sundhedsmæssige

betydning af kalaalimernit 6. og 7. maj 1997 i Nuuk. Inussuk - Arktisk forskningsjournal 1997;1:97-105. Også udgivet på grønlandsk.

 

 

Sagild U, Littauer J, Jespersen CS, Andersen S.

Epidemiological studies in Greenland 1962-64. I: Diabetes mellitus in Eskimos.

Acta Medica Scandinavica 1966;179:29-39.

 

 

Saillard J, Forster P, Lynnerup N, Bandelt H-J, Nørby S.

mtDNA variation among Greenland Eskimos: the edge of the Beringian expansion.

American Journal of Human Genetics 2000;67:718-726.

 

 

Schnohr C, Pedersen JM, Alcón MCG, Niclasen B.

Sundhed og helbred hos skolebørn i Grønland fra 1994 til 2002.

Inussuk - Arktisk Forskningsjournal 2004 (i trykken).

 

 

Statens Institut for Folkesundhed.

Folkesundhed i Arktis (uge 45 -2003). Grønlandske myter, realiteter og diabetes. Ugens tal for folkesundhed 2003.

[http://www.si-folkesundhed.dk/sundhedstal/nyhedsbrev.asp?nr=59]

 

 

Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens skrivelse af 21. oktober 1948.

København: Grønlandskommissionens Betænkning 4, 1950.

 

 

Sundhedsstyrelsens kræftstyregruppe.

National kræftplan. Status og forslag til initiativer i relation til kræftbehandlingen.

København: Sundhedsstyrelsen, 2000.

 

 

Thorslund J.

Ungdomsselvmord og moderniseringsproblemer blandt Inuit i Grønland [disputats].

København: SOCPOL, 1992.

 

 

Thun MJ, Peto R, Lopez AD, Monaco JH, Henley SJ, Heath CW Jr, Doll R.

Alcohol consumption and mortality among middle-aged and elderly U.S. adults.

New England Journal of Medicine 1997;337:1705-1714.

 

 

Tolstrup JS, Jensen MK, Tjønneland A, Overvad K, Grønbæk M.

Drinking pattern and mortality in middle-aged men and women.

Addiction 2004;99: 323-330.

 

 

Uhl E.

Nogle undersøgelser af grønlandske levnedsmidler og kostforhold.

Beretning vedrørende Grønland 1955;3.

 

 

Wilkinson RG.

Putting the picture together: prosperity, redistribution, health, and welfare.

I: Marmot M, Wilkinson RG (red.). Social determinants of Health. Oxford: Oxford University Press, 1999.

 

 

Zielke U, Kriegbaum M, Knudsen KU.

Emissioner fra affaldsforbrænding i Grønland.

Nuuk: Grønlands Hjemmestyre, 2002.

 

 

Aaen-Larsen B, Bjerregaard P.

Stor regional variation i børnedødeligheden i Grønland.

Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2002;80:931-940.

 

 

-------------.

Changes in causes of death and mortality rates among children in Greenland from 1987-91 to 1992-99.

Scandinavian Journal of Public Health 2003;31:187-193.