tekststørrelseindkøbskurv
AllaffigitigutIkinngutinnut ingerlateqqiguk
 

Suliniutinut

PAARISA-p pinaveersaartitsinermi peqqinnissamillu siuarsaanermi suliniutit paasissutissiisarnermigut

siunnersuisarnermigullu isumagisarai, kiisalu qitiusumik, pisortaqarfiit

akornanni najukkanilu peqqinnissamik siuarsaanermi suliniutinik ataqatigiissaarineq

isumagisaralugu.

 

PAARISA-p Naalakkersuisut pinaveersaartitsinermut tunngatillugu anguniagaat aallaavigalugit

suliniuteqarfissanik ilusilersuissaaq. Tamatuma PAARISA-mi siunnersortit

najukkani pinaveersaartitsinermi siunnersortinut, isumalluutitut atorfeqartinneqartunut,

attaveqaqatigiinnut, peqqissaavinnut napparsimavinnullu suliat ingerlanerini suliniutinillu

ingerlatsinermi isumassarsiuisutut kaammattuisutullu sulissapput.

 

Pinaveersaartitsinermi siunnersortit najukkani peqqinnissamik siuarsaataasussanik suliaqarnissamut

piginnaanngorsartinneqarlutik pikkorissartinneqartassapput.