Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)tekststørrelseindkøbskurv
Kommentér sideTip en ven
 

Indsatsområder

PAARISA varetager den forebyggende og sundhedsfremmende indsats gennem oplysning og rådgivning samt koordinering af centrale og tværsektorielle sundhedsfremmende aktiviteter.

 

PAARISA udformer strategier for indsatsområder ud fra Landsstyrets forebyggelsespolitiske målsætninger. PAARISAs konsulenter fungerer  efterfølgende, som konsulenter for de lokale forebyggelseskonsulenter, ressourcepersoner, netværksgrupper, sundhedscentre og sygehuse, som inspiratorer og katalysatorer for processer og projekter.

Forebyggelseskonsulenterne opkvalificeres gennem kursusvirksomhed til det sundhedsfremmende lokale arbejde.

 

PAARISA varetager driften af den landsdækkende Børne-Ungetelefon 134.