Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)tekststørrelseindkøbskurv
Kommentér sideTip en ven
 

Tidlig indsats

 

Tidlig indsats for gravide familier

 

Undersøgelser har vist, at omkring hvert fjerde barn i Grønland er udsat for omsorgssvigt, hvilket har meget alvorlige konsekvenser for et barns trivsel og udvikling[1]. 

 

Formålet med det landsdækkende projekt 'Tidlig indsats overfor gravide familier' er at forebygge tidlig omsorgssvigt blandt børn (fra graviditet til to år) ved at yde støtte til gravide familier med behov for særlig støtte. Således er målet at reducere omfanget af omsorgssvigt blandt børn.

 

Projektets målgruppe er gravide familier, hvor der er begrundet bekymring for, at familien vil have vanskeligt ved at give deres barn den fornødne støtte og omsorg under barnets opvækst.

 

Projektet er baseret på en tværfaglig samarbejdsmodel, der benyttes til opsporing af gravide med særlige behov samt koordinering og udfærdigelse af handleplaner, således at den gravide familie tilbydes tilstrækkelig hjælp. Projektet engagerer og kvalificerer lokale faglige ressourcepersoner, f.eks. jordemødre, sundhedsplejersker, socialrådgivere og forebyggelseskonsulenter. Indsatsen sker i tæt samarbejde med den gravide familie og med udgangspunkt i den gravides egne ønsker og behov. Samarbejdsmodellen udgøres af tre trin:

  1. Første trin består af opsporing og visitation af den sårbare gravide familie.
  2. Andet trin er at udarbejde langsigtede handlingsplaner for den sårbare gravide familie. Dette gøres af en lokaloprettet tværfaglig indsatsgruppe. Denne indsatsgruppe er ansvarlig for implementering af tiltag og tilbud til de enkelte gravide familier.
  3. Tredje trin er at evaluere og vurdere handlemulighederne i forbindelse med arbejdet med de sårbare gravide familier.

Projektet er en del af Inuuneritta/Folkesundhedsprogrammet og foregår i samarbejde mellem Departementet for Sundhed, Departementet for Sociale Anliggender og PAARISA, som varetager den daglige koordination og ledelse af projektet via projektkoordinator.

 

For yderligere information - kontakt venligst projektkoordinator Birgit Hansen på tlf. 34 42 66 eller på e-mail paarisa@peqqik.gl.

 


[1] Christensen, E., Kristensen, L. G. & Baviskar, S. (2009) Børn i Grønland. En kortlægning af 0-14 årige børns og familiers trivsel. Departementet for Familie og Sundhed & Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København.

Nøgleord:

Omsorgssvigt, forebyggelse, tidlig indsats, tværfagligt samarbejde, udsatte gravide familier, Tidlig Indsats overfor Gravide Familier.

 

 

Downloads:

 

Bilag Tidlig indsats 1 - 13

 

Midtvejsevaluering

 

Projektbeskrivelse

 

Visitationsskema til misbrugsbehandling